User Tools

Site Tools


5483--7317-cabot-la-gi

7317 Cabot

Tên
Tên Cabot
Tên chỉ định 1940 ED
Phát hiện
Người phát hiện György Kulin
Ngày phát hiện 12 tháng 3 năm 1940
Nơi phát hiện Konkoly Observatory
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1520296
Bán trục lớn (a) 2.955 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.814 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.095 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.56 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.98061°
Kinh độ (Ω) 272.951°
Acgumen (ω) 54.32592°
Độ bất thường trung bình (M) 311.03556°

7317 Cabot là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 2.814 AU. Nó có độ lệnh tâm quỹ đạo là 0.1520296 và chu kỳ quỹ đạo là 1300 ngày (3.56 năm).[1]

Cabot có vận tốc quỹ đạo trung bình là 19.50791831 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 3.98061 °.

Nó được phát hiện ngày 12 tháng 3 năm 1940 bởi György Kulin.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2008. 
5483--7317-cabot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)