User Tools

Site Tools


5484--7459-gilbertofranco-la-gi

7459 Gilbertofranco (tên chỉ định: 1984 HR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Vincenzo Zappalà ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 28 tháng 4 năm 1984. Nó được đặt theo tên Gilberto Franco, một nhà thiên văn nghiệp dư, bác sĩ ở San Damiano d'Asti, Ý, và bạn của Zappalà.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  • JPL Small-Body Database Browser
5484--7459-gilbertofranco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)