User Tools

Site Tools


5490--6335-nicolerappaport-la-gi

6335 Nicolerappaport (tên chỉ định: 1992 NR) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin và Jeff T. Alu ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 5 tháng 7 năm 1992. Nó được đặt theo tên Nicole Rappaport, a research scientist ở Jet Propulsion Laboratory.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
5490--6335-nicolerappaport-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)