User Tools

Site Tools


5491--6471-collins-la-gi

Collins
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Mrkos, A.
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 4 tháng 3 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6471
Đặt tên theo Michael Collins
Tên thay thế 1983 EB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1276523
Viễn điểm quỹ đạo 2.7356125
Độ lệch tâm 0.1250107
Chu kỳ quỹ đạo 1384.9858151
Độ bất thường trung bình 254.57075
Độ nghiêng quỹ đạo 2.67426
Kinh độ của điểm nút lên 165.93787
Acgumen của cận điểm 329.53050
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

6471 Collins (1983 EB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1983 bởi Mrkos, A. ở Klet.

Nó được đặt theo tên Apollo 11 command module pilot Michael Collins.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6471 Collins
5491--6471-collins-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)