User Tools

Site Tools


5492--6591-sabinin-la-gi

Sabinin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6591
Tên thay thế 1986 RT5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4170162
Viễn điểm quỹ đạo 3.0975092
Độ lệch tâm 0.1234001
Chu kỳ quỹ đạo 1672.3055882
Độ bất thường trung bình 264.23466
Độ nghiêng quỹ đạo 4.52490
Kinh độ của điểm nút lên 288.68702
Acgumen của cận điểm 71.36037
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

6591 Sabinin (1986 RT5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1986 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6591 Sabinin
5492--6591-sabinin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)