User Tools

Site Tools


5494--6844-shpak-la-gi

Shpak
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6844
Tên thay thế 1975 VR5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9996200
Viễn điểm quỹ đạo 2.4421328
Độ lệch tâm 0.0996257
Chu kỳ quỹ đạo 1208.8850228
Độ bất thường trung bình 299.73249
Độ nghiêng quỹ đạo 5.30960
Kinh độ của điểm nút lên 133.84581
Acgumen của cận điểm 283.62077
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

6844 Shpak (1975 VR5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1975 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6844 Shpak
5494--6844-shpak-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)