User Tools

Site Tools


5495--6983-komatsusakyo-la-gi

Komatsusakyo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 17 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6983
Đặt tên theo Sakyo Komatsu
Tên thay thế 1993 YC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7974533
Viễn điểm quỹ đạo 3.6284499
Độ lệch tâm 0.1293198
Chu kỳ quỹ đạo 2103.5590291
Độ bất thường trung bình 279.82025
Độ nghiêng quỹ đạo 7.79086
Kinh độ của điểm nút lên 110.19685
Acgumen của cận điểm 231.30293
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

6983 Komatsusakyo (1993 YC) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 12 năm 1993 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6983 Komatsusakyo
5495--6983-komatsusakyo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)