User Tools

Site Tools


5497--7049-meibom-la-gi

Meibom
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7049
Tên thay thế 1981 UV21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9759250
Viễn điểm quỹ đạo 2.5057190
Độ lệch tâm 0.1182142
Chu kỳ quỹ đạo 1225.2069587
Độ bất thường trung bình 284.67078
Độ nghiêng quỹ đạo 2.78697
Kinh độ của điểm nút lên 93.73947
Acgumen của cận điểm 359.75039
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

7049 Meibom (1981 UV21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7049 Meibom
5497--7049-meibom-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)