User Tools

Site Tools


5498--7188-yoshii-la-gi

Yoshii
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7188
Tên thay thế 1992 SF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8542397
Viễn điểm quỹ đạo 2.5318673
Độ lệch tâm 0.1544941
Chu kỳ quỹ đạo 1186.2391513
Độ bất thường trung bình 275.00355
Độ nghiêng quỹ đạo 3.94841
Kinh độ của điểm nút lên 60.98089
Acgumen của cận điểm 329.93481
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

7188 Yoshii (1992 SF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7188 Yoshii
5498--7188-yoshii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)