User Tools

Site Tools


5499--7318-dyukov-la-gi

Dyukov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. A. Burnasheva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 17 tháng 7 năm 1969
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7318
Tên thay thế 1969 OX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1466214
Viễn điểm quỹ đạo 3.0784216
Độ lệch tâm 0.1783335
Chu kỳ quỹ đạo 1542.3688069
Độ bất thường trung bình 41.42959
Độ nghiêng quỹ đạo 13.80464
Kinh độ của điểm nút lên 134.04821
Acgumen của cận điểm 211.15549
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

7318 Dyukov (1969 OX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 7 năm 1969 bởi B. A. Burnasheva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7318 Dyukov
5499--7318-dyukov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)