User Tools

Site Tools


5500--7460-julienicoles-la-gi

7460 Julienicoles (tên chỉ định: 1984 JN) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi James B. Gibson ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 9 tháng 5 năm 1984.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  • JPL Small-Body Database Browser
5500--7460-julienicoles-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)