User Tools

Site Tools


5502---191096-2002-eo6-la-gi


(191096) 2002 EO6 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 6 tháng 3 năm 2002.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 191001–192000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
5502---191096-2002-eo6-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)