User Tools

Site Tools


5504--b-nh-long-h-a-an-la-gi

Bình Long là một xã của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Đức Long.
  • Đông giáp thị trấn Nước Hai, xã Hồng Việt.
  • Nam giáp xã Minh Tâm (Nguyên Bình)
  • Tây giáp xã Trương Long.

Xã Bình Long có diện tích 17,34 km², dân số năm 1999 là 3.006 người.[1], mật độ dân cư đạt 173,4 người/km².

Xã Bình Long được chia thành các xóm: Ảng Giàng, Thái Cường, Cốc Lại, Đỏng Kính, Khuổi Luông, Lũng Chung, Nà Bát, Nà Giảo, Pác Cam, Pác Gậy, Thang Lầy, Thuan Khau, Bó Rỏm, Bản Séng.

Trên địa bàn xã Bình Long có núi Gũ Nhiều. sông Bằng và sông Dẻ Rào lần lượt tạo thành ranh giới tự nhiên phía đông bắc và chảy qua trung tâm xã.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
5504--b-nh-long-h-a-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)