User Tools

Site Tools


5505--6139-naomi-la-gi

Naomi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Sugie
Nơi khám phá Đài thiên văn Dynic
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6139
Tên thay thế 1992 AD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2541627
Viễn điểm quỹ đạo 3.0652767
Độ lệch tâm 0.1524811
Chu kỳ quỹ đạo 1584.3540461
Độ bất thường trung bình 219.43571
Độ nghiêng quỹ đạo 12.41711
Kinh độ của điểm nút lên 270.41938
Acgumen của cận điểm 281.42823
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

6139 Naomi (1992 AD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1992 bởi A. Sugie ở Đài thiên văn Dynic.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6139 Naomi
5505--6139-naomi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)