User Tools

Site Tools


5507--6336-dodo-la-gi

Dodo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6336
Đặt tên theo Dodo
Tên thay thế 1992 UU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2324585
Viễn điểm quỹ đạo 2.7127687
Độ lệch tâm 0.0971260
Chu kỳ quỹ đạo 1420.1454016
Độ bất thường trung bình 7.75868
Độ nghiêng quỹ đạo 9.50777
Kinh độ của điểm nút lên 24.38397
Acgumen của cận điểm 359.21113
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0195
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.50

6336 Dodo (1992 UU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1992 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6336 Dodo
5507--6336-dodo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)