User Tools

Site Tools


5508--6472-rosema-la-gi

Rosema
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Anderson Mesa
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6472
Tên thay thế 1985 TL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5909013
Viễn điểm quỹ đạo 3.6350455
Độ lệch tâm 0.1677085
Chu kỳ quỹ đạo 2006.1414677
Độ bất thường trung bình 84.74988
Độ nghiêng quỹ đạo 4.94850
Kinh độ của điểm nút lên 224.29715
Acgumen của cận điểm 98.91448
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

6472 Rosema (1985 TL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1985 bởi E. Bowell ở Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6472 Rosema
5508--6472-rosema-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)