User Tools

Site Tools


5509--6592-goya-la-gi

Goya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Karachkina, L. G.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6592
Đặt tên theo Francisco Goya
Tên thay thế 1986 TB12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3229917
Viễn điểm quỹ đạo 3.2001211
Độ lệch tâm 0.1588107
Chu kỳ quỹ đạo 1676.2134004
Độ bất thường trung bình 236.27525
Độ nghiêng quỹ đạo 4.21571
Kinh độ của điểm nút lên 329.57981
Acgumen của cận điểm 87.65712
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

6592 Goya (1986 TB12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1986 bởi Karachkina, L. G. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6592 Goya
5509--6592-goya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)