User Tools

Site Tools


5510--6719-gallaj-la-gi

Gallaj
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kastel', G. R.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6719
Tên thay thế 1990 UL11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5415980
Viễn điểm quỹ đạo 2.9746494
Độ lệch tâm 0.0785047
Chu kỳ quỹ đạo 1673.0890047
Độ bất thường trung bình 308.24070
Độ nghiêng quỹ đạo 3.22701
Kinh độ của điểm nút lên 76.64059
Acgumen của cận điểm 314.16234
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

6719 Gallaj (1990 UL11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1990 bởi Kastel', G. R. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6719 Gallaj
5510--6719-gallaj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)