User Tools

Site Tools


5511--6845-mansurova-la-gi

Mansurova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 2 tháng 5 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6845
Tên thay thế 1976 JG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9418098
Viễn điểm quỹ đạo 2.6090080
Độ lệch tâm 0.1466106
Chu kỳ quỹ đạo 1253.6826056
Độ bất thường trung bình 98.32737
Độ nghiêng quỹ đạo 6.68066
Kinh độ của điểm nút lên 102.45859
Acgumen của cận điểm 148.82689
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

6845 Mansurova (1976 JG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 5 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6845 Mansurova
5511--6845-mansurova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)