User Tools

Site Tools


5512--6984-lewiscarroll-la-gi

Lewiscarroll
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Shiozawa và T. Urata
Nơi khám phá Fujieda
Ngày khám phá 4 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6984
Đặt tên theo Lewis Caroll
Tên thay thế 1994 AO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.2266793
Viễn điểm quỹ đạo 4.7148729
Độ lệch tâm 0.1873933
Chu kỳ quỹ đạo 2890.0910419
Độ bất thường trung bình 291.46995
Độ nghiêng quỹ đạo 16.80000
Kinh độ của điểm nút lên 206.29409
Acgumen của cận điểm 247.75378
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước 44.60 km [1]
Suất phản chiếu hình học 0.0425
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.80

6984 Lewiscarroll (1994 AO) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 1 năm 1994 bởi H. Shiozawa và T. Urata ở Fujieda.

  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6984 Lewiscarroll
5512--6984-lewiscarroll-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)