User Tools

Site Tools


5514--7051-sean-la-gi

Sean
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7051
Tên thay thế 1985 JY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9125269
Viễn điểm quỹ đạo 3.5774729
Độ lệch tâm 0.1024570
Chu kỳ quỹ đạo 2135.1110109
Độ bất thường trung bình 322.96552
Độ nghiêng quỹ đạo 3.11521
Kinh độ của điểm nút lên 57.73227
Acgumen của cận điểm 173.79672
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

7051 Sean (1985 JY) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1985 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7051 Sean
5514--7051-sean-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)