User Tools

Site Tools


5515--7189-kuniko-la-gi

Kuniko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7189
Tên thay thế 1992 SX12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8897492
Viễn điểm quỹ đạo 2.5764438
Độ lệch tâm 0.1537539
Chu kỳ quỹ đạo 1218.8763727
Độ bất thường trung bình 250.19017
Độ nghiêng quỹ đạo 3.51931
Kinh độ của điểm nút lên 165.53340
Acgumen của cận điểm 198.99361
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

7189 Kuniko (1992 SX12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7189 Kuniko
5515--7189-kuniko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)