User Tools

Site Tools


5516--7319-katterfeld-la-gi

Katterfeld
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7319
Tên thay thế 1976 SA6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0034217
Viễn điểm quỹ đạo 2.4887537
Độ lệch tâm 0.1080394
Chu kỳ quỹ đạo 1229.5282269
Độ bất thường trung bình 242.31757
Độ nghiêng quỹ đạo 2.56003
Kinh độ của điểm nút lên 32.37762
Acgumen của cận điểm 237.09526
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

7319 Katterfeld (1976 SA6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7319 Katterfeld
5516--7319-katterfeld-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)