User Tools

Site Tools


5518---233968-3021-t-2-la-gi

(233968) 3021 T-2 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 30 tháng 9 năm 1973.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 233001–234000
  • JPL Small-Body Database Browser
5518---233968-3021-t-2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)