User Tools

Site Tools


5519--6140-kubokawa-la-gi

Kubokawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 6 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6140
Đặt tên theo Kazuo Kubokawa
Tên thay thế 1992 AT1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9994782
Viễn điểm quỹ đạo 2.6660726
Độ lệch tâm 0.1428758
Chu kỳ quỹ đạo 1301.3910750
Độ bất thường trung bình 312.34385
Độ nghiêng quỹ đạo 5.62138
Kinh độ của điểm nút lên 117.54372
Acgumen của cận điểm 243.21803
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

6140 Kubokawa (1992 AT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 1 năm 1992 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6140 Kubokawa
5519--6140-kubokawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)