User Tools

Site Tools


5520--6201-ichiroshimizu-la-gi

Ichiroshimizu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6201
Tên thay thế 1993 HY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1413583
Viễn điểm quỹ đạo 3.0263631
Độ lệch tâm 0.1712563
Chu kỳ quỹ đạo 1517.0576061
Độ bất thường trung bình 177.03892
Độ nghiêng quỹ đạo 5.01117
Kinh độ của điểm nút lên 98.44866
Acgumen của cận điểm 177.93397
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

6201 Ichiroshimizu (1993 HY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 4 năm 1993 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6201 Ichiroshimizu
5520--6201-ichiroshimizu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)