User Tools

Site Tools


5521--6337-shiota-la-gi

Shiota
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate & Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6337
Tên thay thế 1992 UC4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6665652
Viễn điểm quỹ đạo 3.5072006
Độ lệch tâm 0.1361625
Chu kỳ quỹ đạo 1980.9735197
Độ bất thường trung bình 248.40267
Độ nghiêng quỹ đạo 3.88196
Kinh độ của điểm nút lên 120.94051
Acgumen của cận điểm 353.27313
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

6337 Shiota (1992 UC4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1992 bởi Endate & Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6337 Shiota
5521--6337-shiota-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)