User Tools

Site Tools


5522--6594-tasman-la-gi

Tasman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 25 tháng 6 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6594
Đặt tên theo Abel Tasman
Tên thay thế 1987 MM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3378069
Viễn điểm quỹ đạo 3.2239513
Độ lệch tâm 0.1593281
Chu kỳ quỹ đạo 1693.8368288
Độ bất thường trung bình 149.02529
Độ nghiêng quỹ đạo 8.76997
Kinh độ của điểm nút lên 194.99695
Acgumen của cận điểm 124.62296
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

6594 Tasman (1987 MM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 6 năm 1987 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6594 Tasman
5522--6594-tasman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)