User Tools

Site Tools


5523--6720-gifu-la-gi

Gifu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6720
Đặt tên theo Gifu
Tên thay thế 1990 VP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6281128
Viễn điểm quỹ đạo 3.5577968
Độ lệch tâm 0.1502906
Chu kỳ quỹ đạo 1986.8211943
Độ bất thường trung bình 65.83231
Độ nghiêng quỹ đạo 14.86402
Kinh độ của điểm nút lên 50.45821
Acgumen của cận điểm 12.19139
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

6720 Gifu (1990 VP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1990 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6720 Gifu
5523--6720-gifu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)