User Tools

Site Tools


5524--6846-kansazan-la-gi

Kansazan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Kosai và K. Hurukawa
Nơi khám phá Đài thiên văn Kiso
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6846
Tên thay thế 1976 UG15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8517409
Viễn điểm quỹ đạo 2.9190763
Độ lệch tâm 0.2237217
Chu kỳ quỹ đạo 1345.6824619
Độ bất thường trung bình 214.51245
Độ nghiêng quỹ đạo 2.85576
Kinh độ của điểm nút lên 137.87409
Acgumen của cận điểm 228.59103
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

6846 Kansazan (1976 UG15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1976 bởi H. Kosai và K. Hurukawa ở Đài thiên văn Kiso.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6846 Kansazan
5524--6846-kansazan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)