User Tools

Site Tools


5525--6986-asamayama-la-gi

Asamayama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 24 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6986
Đặt tên theo Mount Asama
Tên thay thế 1994 WE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7611990
Viễn điểm quỹ đạo 3.1026348
Độ lệch tâm 0.0582274
Chu kỳ quỹ đạo 1833.6900200
Độ bất thường trung bình 198.69595
Độ nghiêng quỹ đạo 2.32542
Kinh độ của điểm nút lên 163.05459
Acgumen của cận điểm 305.87505
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

6986 Asamayama (1994 WE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 11 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6986 Asamayama
5525--6986-asamayama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)