User Tools

Site Tools


5527--7054-brehm-la-gi

Brehm
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 6 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7054
Tên thay thế 1989 GL8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9863939
Viễn điểm quỹ đạo 2.5138779
Độ lệch tâm 0.1172116
Chu kỳ quỹ đạo 1232.8537019
Độ bất thường trung bình 341.22947
Độ nghiêng quỹ đạo 6.94466
Kinh độ của điểm nút lên 58.24294
Acgumen của cận điểm 15.94592
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

7054 Brehm (1989 GL8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 4 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7054 Brehm
5527--7054-brehm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)