User Tools

Site Tools


5528--7192-cieletespace-la-gi

Cieletespace
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 12 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7192
Tên thay thế 1993 RY1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8729857
Viễn điểm quỹ đạo 3.4651871
Độ lệch tâm 0.0934341
Chu kỳ quỹ đạo 2060.6276729
Độ bất thường trung bình 240.60243
Độ nghiêng quỹ đạo 10.81614
Kinh độ của điểm nút lên 186.53384
Acgumen của cận điểm 139.95152
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

7192 Cieletespace (1993 RY1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 9 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7192 Cieletespace
5528--7192-cieletespace-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)