User Tools

Site Tools


5529--7320-potter-la-gi

Potter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7320
Tên thay thế 1978 TP6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5076391
Viễn điểm quỹ đạo 3.7336171
Độ lệch tâm 0.1964313
Chu kỳ quỹ đạo 2013.5454559
Độ bất thường trung bình 74.97597
Độ nghiêng quỹ đạo 4.49859
Kinh độ của điểm nút lên 333.07985
Acgumen của cận điểm 123.58351
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

7320 Potter (1978 TP6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1978 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7320 Potter
5529--7320-potter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)