User Tools

Site Tools


5530--7462-grenoble-la-gi

Grenoble
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Edward L. G. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 20 tháng 11 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7462
Đặt tên theo Grenoble
Tên thay thế 1984 WM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0165106
Viễn điểm quỹ đạo 2.5183206
Độ lệch tâm 0.1106568
Chu kỳ quỹ đạo 1247.0823037
Độ bất thường trung bình 284.17698
Độ nghiêng quỹ đạo 5.76616
Kinh độ của điểm nút lên 332.24576
Acgumen của cận điểm 122.87442
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

7462 Grenoble (1984 WM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 11 năm 1984 bởi Edward L. G. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7462 Grenoble
5530--7462-grenoble-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)