User Tools

Site Tools


5535--6202-georgemiley-la-gi

Georgemiley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6202
Tên thay thế 3332 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8196586
Viễn điểm quỹ đạo 2.8297092
Độ lệch tâm 0.2172447
Chu kỳ quỹ đạo 1294.6259358
Độ bất thường trung bình 301.43092
Độ nghiêng quỹ đạo 1.55669
Kinh độ của điểm nút lên 285.60931
Acgumen của cận điểm 118.96421
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

6202 Georgemiley (3332 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6202 Georgemiley
5535--6202-georgemiley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)