User Tools

Site Tools


5536--6338-isaosato-la-gi

Isaosato
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate & Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6338
Tên thay thế 1992 UO4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8680654
Viễn điểm quỹ đạo 3.4641666
Độ lệch tâm 0.0941376
Chu kỳ quỹ đạo 2057.7312507
Độ bất thường trung bình 14.25418
Độ nghiêng quỹ đạo 15.32057
Kinh độ của điểm nút lên 75.07979
Acgumen của cận điểm 212.67773
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

6338 Isaosato (1992 UO4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1992 bởi Endate & Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6338 Isaosato
5536--6338-isaosato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)