User Tools

Site Tools


5537--6474-choate-la-gi

Choate
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Anderson Mesa
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6474
Tên thay thế 1987 SG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7997937
Viễn điểm quỹ đạo 3.3299049
Độ lệch tâm 0.2982848
Chu kỳ quỹ đạo 1500.3452670
Độ bất thường trung bình 43.73498
Độ nghiêng quỹ đạo 12.23844
Kinh độ của điểm nút lên 175.86039
Acgumen của cận điểm 118.86088
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

6474 Choate (1987 SG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1987, bởi Ted Bowell ở trạm Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6474 Choate
5537--6474-choate-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)