User Tools

Site Tools


5538--6595-munizbarreto-la-gi

Munizbarreto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 21 tháng 8 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6595
Tên thay thế 1987 QZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0547539
Viễn điểm quỹ đạo 2.8038913
Độ lệch tâm 0.1541865
Chu kỳ quỹ đạo 1383.0127919
Độ bất thường trung bình 113.89575
Độ nghiêng quỹ đạo 5.44725
Kinh độ của điểm nút lên 318.93416
Acgumen của cận điểm 79.61314
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

6595 Munizbarreto (1987 QZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 8 năm 1987 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6595 Munizbarreto
5538--6595-munizbarreto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)