User Tools

Site Tools


5539--6722-bunichi-la-gi

Bunichi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 23 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6722
Tên thay thế 1991 BG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5660173
Viễn điểm quỹ đạo 3.7687417
Độ lệch tâm 0.1898611
Chu kỳ quỹ đạo 2058.9630982
Độ bất thường trung bình 34.93084
Độ nghiêng quỹ đạo 2.82169
Kinh độ của điểm nút lên 63.31489
Acgumen của cận điểm 56.64862
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

6722 Bunichi (1991 BG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 1 năm 1991 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6722 Bunichi
5539--6722-bunichi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)