User Tools

Site Tools


5540--6847-kunz-hallstein-la-gi

6847 Kunz-Hallstein là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1293.0819898 ngày (3.54 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1977.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2008. 
5540--6847-kunz-hallstein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)