User Tools

Site Tools


5541--6987-onioshidashi-la-gi

Onioshidashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 25 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6987
Tên thay thế 1994 WZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6518210
Viễn điểm quỹ đạo 2.9253904
Độ lệch tâm 0.0490513
Chu kỳ quỹ đạo 1700.9012414
Độ bất thường trung bình 161.40376
Độ nghiêng quỹ đạo 2.97168
Kinh độ của điểm nút lên 264.50972
Acgumen của cận điểm 324.03728
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

6987 Onioshidashi (1994 WZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 11 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6987 Onioshidashi
5541--6987-onioshidashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)