User Tools

Site Tools


5543--7056-kierkegaard-la-gi

Kierkegaard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7056
Đặt tên theo Søren Kierkegaard
Tên thay thế 1989 SE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6626591
Viễn điểm quỹ đạo 2.9534797
Độ lệch tâm 0.0517830
Chu kỳ quỹ đạo 1718.7400337
Độ bất thường trung bình 115.09422
Độ nghiêng quỹ đạo 5.25835
Kinh độ của điểm nút lên 75.95155
Acgumen của cận điểm 163.89332
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

7056 Kierkegaard (1989 SE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Tiểu hành tinh được đặt tên theo nhà triết học Đan Mạch Søren Kierkegaard.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7056 Kierkegaard
5543--7056-kierkegaard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)