User Tools

Site Tools


5544--7193-yamaoka-la-gi

Yamaoka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7193
Tên thay thế 1993 SE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9481729
Viễn điểm quỹ đạo 3.3195445
Độ lệch tâm 0.0592515
Chu kỳ quỹ đạo 2026.3643511
Độ bất thường trung bình 242.13102
Độ nghiêng quỹ đạo 10.19364
Kinh độ của điểm nút lên 359.05758
Acgumen của cận điểm 343.11944
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

7193 Yamaoka (1993 SE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7193 Yamaoka
5544--7193-yamaoka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)