User Tools

Site Tools


5545--7322-lavrentina-la-gi

Lavrentina
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7322
Tên thay thế 1979 SW2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8279470
Viễn điểm quỹ đạo 3.5665598
Độ lệch tâm 0.1155074
Chu kỳ quỹ đạo 2088.1611183
Độ bất thường trung bình 25.52973
Độ nghiêng quỹ đạo 16.01040
Kinh độ của điểm nút lên 3.44085
Acgumen của cận điểm 341.54949
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

7322 Lavrentina (1979 SW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7322 Lavrentina
5545--7322-lavrentina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)