User Tools

Site Tools


5546--7463-oukawamine-la-gi

Oukawamine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7463
Tên thay thế 1985 SB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0208255
Viễn điểm quỹ đạo 2.8443533
Độ lệch tâm 0.1692698
Chu kỳ quỹ đạo 1385.8034446
Độ bất thường trung bình 6.76145
Độ nghiêng quỹ đạo 6.18855
Kinh độ của điểm nút lên 352.66942
Acgumen của cận điểm 348.59954
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

7463 Oukawamine (1985 SB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1985 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7463 Oukawamine
5546--7463-oukawamine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)