User Tools

Site Tools


5550--6143-pythagoras-la-gi

Pythagoras
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 14 tháng 5 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6143
Đặt tên theo Pythagoras
Tên thay thế 1993 JV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6518083
Viễn điểm quỹ đạo 3.0647607
Độ lệch tâm 0.0722378
Chu kỳ quỹ đạo 1765.0483363
Độ bất thường trung bình 315.37015
Độ nghiêng quỹ đạo 1.56712
Kinh độ của điểm nút lên 354.98647
Acgumen của cận điểm 339.18705
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

6143 Pythagoras (1993 JV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 5 năm 1993 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6143 Pythagoras
5550--6143-pythagoras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)