User Tools

Site Tools


5551--6203-lyubamoroz-la-gi

Lyubamoroz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 3 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6203
Tên thay thế 1981 EC23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0100838
Viễn điểm quỹ đạo 3.2950164
Độ lệch tâm 0.0451908
Chu kỳ quỹ đạo 2044.5203391
Độ bất thường trung bình 198.02624
Độ nghiêng quỹ đạo 0.94271
Kinh độ của điểm nút lên 235.85681
Acgumen của cận điểm 54.74990
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

6203 Lyubamoroz (1981 EC23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6203 Lyubamoroz
5551--6203-lyubamoroz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)