User Tools

Site Tools


5552--6339-giliberti-la-gi

Giliberti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Casulli, V. S.
Nơi khám phá Colleverde
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6339
Tên thay thế 1993 SG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8779668
Viễn điểm quỹ đạo 2.8695510
Độ lệch tâm 0.2088637
Chu kỳ quỹ đạo 1335.8365426
Độ bất thường trung bình 359.71379
Độ nghiêng quỹ đạo 4.76913
Kinh độ của điểm nút lên 347.25599
Acgumen của cận điểm 25.01231
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

6339 Giliberti (1993 SG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1993 bởi Casulli, V. S. ở Colleverde.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6339 Giliberti
5552--6339-giliberti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)