User Tools

Site Tools


5553--6475-refugium-la-gi

Refugium
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Wild
Nơi khám phá Zimmerwald
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6475
Tên thay thế 1987 SZ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6107030
Viễn điểm quỹ đạo 3.6622938
Độ lệch tâm 0.1676377
Chu kỳ quỹ đạo 2028.9252603
Độ bất thường trung bình 259.88320
Độ nghiêng quỹ đạo 8.94173
Kinh độ của điểm nút lên 277.32929
Acgumen của cận điểm 76.64593
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1136
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.40

6475 Refugium (1987 SZ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1987 bởi P. Wild ở Zimmerwald.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6475 Refugium
5553--6475-refugium-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)